Регистрация

"Спомените на Нероденото бебе"

 

   Американският диригент Борис Брот заявява в едно интервю, че докато бил млад винаги се чудел на една своя странна особеност. Той можел да дирижира произведения, чиито партитури Никога не бил виждал.

    Например, докато дирижирал за първи път някои произведения, партията на виолончелите, като че ли от само себе си, възниквала в мозъка му и той Знаел какво е написано на следващата страница, още Преди да обърне листа на партитурата.

    Борт не можел да си обясни причината за това явление.

 Веднъж споменал на майка си, която била професионална виолончелистка, за това.   

    В началото, тя също била учудена, но когато той й изброил произведенията, с които се случвало това „чудо”- загадката била решена. Майката прегледала старите си програми и установила, че синът й знаел наизуст именно онези произведения, които тя разучавала, докато била Бременна с него. 

   Тази случка е една от многото демонстрации на това, че още от утробата у плода съществуват процеси на непрекъсната Регистрация и Запомняне на информация.

    Детето към момента на своето раждане  вече е Преживяло Девет месеца в корема на майка си, което всъщност оказва Значително влияние върху неговото по-нататъшно Развитие.

  Днес вече е доказано, че много от чертите на Характера на бъдещия човек се формират в процеса на вътреутробното развитие. Да бъде Добър, Съчувстващ, да Обича себе си или да мрази, да бъде Спокоен или Агресивен, както и много други качества на личността се Възпитават у човека още от момента на неговото Зачатие.

  За да бъдем Успешни родители е необходимо да се заемем с възпитанието на бебето Още от утробата, и не толкова с възпитанието му, колкото с грижата за неговото израстване като Щастлив и Уверен в себе си човек.

   Kак да отгледаме едно Щастливо дете?

   Всеки Любящ родител си задава този въпрос. Налага се да търсим отговора сами, тъй като нито в училище, нито в университета ни учат как да правим това.

   За съжаление и повечето книги за отглеждането на деца, не само Не дават отговор на този въпрос, но даже и Не разбират смисъла му. Те смятат (и карат родителите също да вярват в това), че Щастието на детето се свежда изцяло до сухите Памперси, правилното Хранене и Скъпите играчки.

   В стремежа си да дадем на детето „Всичко, което му е необходимо”, ние често пропускаме Най-важното - това, от което то има нужда не само за да оцелее, но и за да порасне Щастливо.

Последните научни изследвания сочат, че именно Неправилното поведение на майката, нейните Прекалено емоционални реакции и Стресът, с който е наситен нашият напрегнат живот, са една от причините за такива заболявания като неврози, тревожни състояния, алергии, изоставане в умственото развитие и много други патологични състояния у детето.

Разбира се, никак не е лесно да се Изолират Майката и Бебето от  Стресиращото влиянието на околната среда, от Проблемите, свързани с оцеляването - социално и психическо.  Но все пак е от голямо значение бъдещата майка да Осъзнае,  че тя е Единственото средство за Защита на Мъника от околния свят и Само Тя би могла да се погрижи за неговия не само физически, но и Емоционален Комфорт Преди раждането.

 

Ролята на Бащата също не е маловажна. Отношението му към съпругата, към нейната бременност и към очакваното дете, е един от Главните фактори, които формират бъдещото дете. Ако майката е Уверена и в Добри отношения с бащата, тя придава на детето си усещане за Щастие, Сила и Спокойствие.

   Разбира се, в никакъв случай не отричаме значението и ролята на възпитанието след раждането на детето през първите години от живота, както и на самовъзпитанието на зрелия човек, който поема върху себе си отговорността за собствения си живот и развитие. Но не трябва да подценяваме и пренебрегваме значението на възпитанието in utero, т..e. в утробата, за формирането и развитието на бъдещата личност.

Светлана Пехливанова

GSM: 0895  899 808

 

 

Не отлагайте повече възпитанието на Вашето Дете!

Не се заблуждавайте, че е твърде рано за това!

 

Включете се в интернет семинарите и станете Най - Информираните Родители, следващи

Последните препоръки на Учените, относно

Успешното възпитание на Здрава и, най-вече, Вярваща в себе си личност!

 

 

 Сподели в социалните мрежи