Регистрация

"Спомените на Нероденото бебе"

 

  Американският диригент Борис Брот заявява в едно интервю, че докато бил млад винаги се чудел на една своя странна особеност. Той можел да дирижира произведения, чиито партитури Никога не бил виждал.

    Например, докато дирижирал за първи път някои произведения, партията на виолончелите, като че ли от само себе си, възниквала в мозъка му и той Знаел какво е написано на следващата страница, още Преди да обърне листа на партитурата.

   Борт не можел да си обясни причината за това явление.

Веднъж споменал на майка си, която била професионална виолончелистка, за това.  

    В началото, тя също била учудена, но когато той й изброил произведенията, с които се случвало това „чудо”- загадката била решена. Майката прегледала старите си програми и установила, че синът й знаел наизуст именно онези произведения, които тя разучавала, докато била Бременна с него.(виж целия текст)